Szkoleniu towarzyszy metafora budowania MOSTu od wartości do synergicznej współpracy. 

MOST w codziennym życiu skraca i przyspiesza drogę do celu. Szkolenie i gra MOST WSPÓŁPRACY, opierają się na czterech filarach, które równocześnie stanowią moduły zajęć:

MĄDROŚĆ

świadomość siebie w zespole, proaktywna postawa i poczucie sensu pełnionej roli oraz kierunku współdziałania

ODWAGA

szczere i rzeczowe przedstawianie rzeczywistości oraz otwartość i gotowość na informacje zwrotną

SZACUNEK

pozytywny, ciepły i otwarty stosunek do siebie i innych w codziennym omawianiu spraw oraz wspieraniu siebie w zespole i pomiędzy zespołami

TAKTYKA

wypracowanie wspólnej deklaracji codziennego współdziałania, wobec rozwiązywania problemów i wyzwań

SPACEREM PRZEZ MOST WSPÓŁPRACY

Program składa się z czterech części: